OVĚŘENÍ PROVEDITELNOSTI A KOMERČNÍHO POTENCIÁLU VÝSLEDKŮ VÝZKUMU
1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY

reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000376

Garant projektu: Ing. Jan Kašpar; Ing. Ivan Mikula, Ph.D.; 
Ing. Milan Jakubek, Ph.D.; prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc.

Číslo výzvy: 07_16_040
Řídící orgán: Hlavní město Praha

CÍLE PROJEKTU

Cílem projektu je rozšíření a podpora transferu technologií a znalostí na 1. LF UK ověřením 4 komercializačních konceptů. Hlavním smyslem je ověření proveditelnosti vybraných dílčích aktivit z hlediska zájmu v aplikační sféře a poptávky na trhu. Během první fáze budou komercializační záměry rozvíjeny, prověřovány z hlediska technické proveditelnosti. Proběhne průzkum trhu a eventuálního zájmu z oblasti aplikační sféry a vyhledávání potenciálních konkurentů. Veškeré získané podstatné skutečnosti a výsledky budou předloženy Radě pro komercializaci výsledků vědy a výzkumu Univerzity Karlovy, která vyhodnotí proveditelnost a tržní uplatnění produktů dílčích projektů. Na základě kladného doporučení Rady pro komercializaci, budou jednotlivé dílčí projekty postoupeny do druhé fáze.

Realizací projektu dochází k podpoře transferu unikátních a inovativních technologií do organizací v samosprávě Hlavního města Prahy. Taktéž dojde k posílení a rozvoji regionálních služeb v oblasti zdravotnictví a pečovatelské péče. Další změnou bude zlepšení a zkvalitnění životního stylu obyvatel.

Unikátní a inovativní produkty budou především zaměřeny na současný problém obyvatel využívající výše zmíněných služeb. Produkty budou orientovány na podporu imunitního systému a na epigeneticky aktivní doplňky stravy, které jsou v současné době velice žádané i ve světovém měřítku. Další orientací produktů budou inovativní obvazové materiály, které budou sloužit obyvatelům při problémech, kdy dochází k tvorbě proleženin.

Cílem je zlepšit kvalitu života obyvatel pomocí konkurenčně schopných unikátních a inovativních produktů. V neposlední řadě může k úspěšnější a efektivnější léčbě hypertenze přispět mobilní aplikace s propracovaným informačním systémem. Navrhovaná technologie podporuje celkové zlepšení kontroly hypertenzních pacientů, zejména optimalizuje velké množství dat spadajících jak na pacienta, tak na lékaře, a potlačuje efekty nedostatečné edukace pacienta z důvodu krátkého času, který lze využít pro komunikaci s lékařem.

V rámci projektu jsme se, vedle výběru účinných látek (typ a množství) zabývali i formulací vlastního produktu, tj. jakým způsobem je správně namíchat, popř. s čím, aby daný produkt byl co nejvíce účinný, stabilní a přitom cenově dostupný. Například je známý fakt, že pokud se kurkumin podává spolu pepřem a v mléčném nápoji, jeho účinnost se řádově zvýší. Nicméně z hlediska vlastního produktu, je potom značně velký problém jeho stabilita. Což bylo a stále je předmětem našeho výzkumu. Což je to inovativní na našem přístupu.

Ve zkratce můžeme říct, že to nové, není použití nových látek, či nově objevených, ale již známých novým způsobem. Projekty do druhé etapy řešení projektu byly vybrány na základě marketingové rešerše, která zhodnotila jejich komerční potenciál.

Co, se týče největšího úspěchu, na který jsme pyšní, je sestavení dobře fungujícího týmu, který bude použit k řešení dalších projektů. Pokud bychom se měli omezit čistě na dosažené výsledky, tak je to samotné složení daných produktů, již používaných, snadno dostupných a netoxických přírodních látek. Což znamená, že jsou snadno aplikovatelné a dobře přijatelné v praxi. To se nám pomocí našich průzkumů potvrdilo formou zpětné vazby od potenciálních zákazníků, kteří vedle výše uvedeného oceňují také garanci určité kvality. 

DÍLČÍ KONCEPTY

KA1: Inovativní epigenetický doplněk stravy pro seniory na území Hlavního města Prahy


KA2: Inovativní obvazy/náplasti pro prevenci proleženin zejména v LDN na území Hlavního města Prahy

KA3: Doplňky stravy pro podporu imunitního systému využitelných v sociální a zdravotní péči Hlavního města Prahy

KA4: Telemedicínský systém pro podporu léčby hypertenze

VÝSLEDKY NAŠEHO PROJEKTU

Přečtěte si víc o našich produktech

Skladba jídelníčku velmi výrazně ovlivňuje zdraví jedince a pravděpodobnost výskytu chronického onemocnění. V minulých letech bylo provedeno několik výzkumů, které se zabývaly vlivem potravy na zdraví.

Kůže, jakožto největší orgán lidského těla, slouží zejména jako ochranná bariéra před okolním prostředím a brání nadměrné ztrátě tekutin. Výsledkem zranění či nemoci může být ztráta integrity kůže, která může vést až ke smrti pacienta.

Imunita je vyvážený stav mnohobuněčných organismů, které mají dostatečnou biologickou obranu pro boj s infekcemi, nemocemi nebo jinou nežádoucí biologickou invazí, přičemž mají adekvátní toleranci k vyhnutí se alergii a autoimunitním onemocněním.

Máte otázky týkající se našeho projektu?